Voorwaarden

Algemene voorwaarden BlaBla e-shop

Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voor u een product bestelt op deze website.
Door één van de producten op onze website te bestellen, verklaart u zich akkoord met onderstaande bepalingen en voorwaarden.

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, en overeenkomsten tussen de Klant en "BlaBla" en op alle handelingen ter uitvoering daarvan.
Iedereen kan kennis nemen van deze voorwaarden op de website www.blabla.be  .
"BlaBla" heeft ten allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website www.blabla.be te wijzigen.  www.blabla.be  is eigendom van BlaBla, Stijn Govaert, Pater Bontinckstraat 9, 9260 Schellebelle, België met ondernemingsnummer en BTW nummer  BE-0533.724.880.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.


2. Overeenkomst tussen u en "BlaBla"

Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de Klant deze voorwaarden.

De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door "BlaBla" en bevestiging van deze aanvaarding via e-mail.
De bestelling zal slechts worden uitgevoerd wanneer de betaling van uw bestelling is geregistreerd op onze rekening (Belfius of Paypal).
Voor zover toegestaan door de wet, bent u, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze Overeenkomst niet te betwisten.
Indien "BlaBla" de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de Koper zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.
"BlaBla" kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld bij grote bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, e.a.

Een gepersonaliseerd order dient betaald te worden.

Wanneer de klant het order niet wenst dient BlaBla binnen de drie werkdagen na het plaatsen van het order op de hoogte gebracht te worden. Het niet betalen van het order en BlaBla niet op de hoogte stellen van annulatie van het order is niet wettig.


3. Producten, prijzen en tarieven

Alle producten die door "BlaBla" aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden en voor de vermelde periode. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzendkosten.
"BlaBla" kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. Wij bieden onze producten aan op onze website, in onze catalogi en folders tot uitputting van voorraad. "BlaBla" doet de nodige inspanningen opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is bij de groothandel of fabrikant. In dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u eventueel beslissen uw bestelling te annuleren.
"BlaBla" kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

Wenst u de samenstelling van eetwaren te wezen dan kan u die verkrijgen op aan aanvraag.

"Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen – artikel 56 btw-wetboek".

4. Betaling en betaalwijze

De Koper is ertoe gehouden het nettobedrag te betalen zoals vermeld op de bestelbon en de afrekening of factuur. Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde goederen en eventuele verzendkosten, en zijn inclusief BTW.
Betaling kan via overschrijving op onze rekening Belfius BE17 0635 2478 8021 of via Bancontact (online) of via Paypal.
Betaling kan enkel in Euro. 
Wij zijn niet aansprakelijk voor mogelijke fouten of geschillen die tussen de klant en Paypal kunnen ontstaan.


5. Levering en leveringstermijnen

 Onze producten worden geleverd via Bepost of door "BlaBla" zelf.
De verzendkosten worden afzonderlijk berekend en worden vermeld op uw bestelbon.
De verzendkosten worden forfaitair berekend op basis van het gewicht.
Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de Klant in zijn bestelling. Producten worden in principe uitsluitend geleverd in de landen die vemeld staan bij de verzendkosten.Voor leveringen in andere landen dient vooraf contact opgenomen te worden met "BlaBla" . Het risico van beschadiging, verlies of diefstal valt ten laste van "BlaBla" tot op het ogenblik van levering van de goederen aan de Klant. Op dat ogenblik gaat het risico over op de Klant.
De leveringstermijn bedraagt maximaal 14 dagen na ontvangst van de betaling en 21 dagen voor gepersonaliseerde geschenken, tenzij anders overeengekomen. Indien de levertermijn langer is wordt dit bij de bevestiging van de bestelling of zo snel mogelijk na de bestelling meegedeeld.
In geen enkel geval heeft de Klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van leveringstermijn.

6. Annuleren van de transactie

Klanten hebben als bijkomende garantie de mogelijkheid om bestellingen binnen de 24 uur te annuleren door het sturen van een e-mail met de vraag tot annulatie. Na aanvaarding van uw vraag stuurt "BlaBla" een annulatiebevestiging en stort de bedragen die reeds betaald zijn terug. Om mogelijke misbruiken te vermijden zullen terugstortingen enkel gebeuren op de rekening vanwaar de betaling afkomstig was.
Bestellingen zullen om deze reden dan ook pas na 24 uur verwerkt worden tenzij de cliënt hier uitdrukkelijk wil van afwijken (spoedbestelling).


7. Terugneming en terugbetaling

Indien de bestelde producten niet aan de verwachtingen van de Klant voldoen (breuk, beschadiging, verkeerde producten), kan de Klant de goederen in de ongeopende en originele verpakking binnen 14 kalenderdagen na ontvangst terugsturen of binnenbrengen in de winkel en dit mits overhandiging van uw bestelbon en de leveringsnota van de verzendingsdienst.

Indien u een product wenst terug te sturen of terug te brengen, kan u dit doen binnen de 14 dagen die volgen op de ontvangst.
Wij zullen de geretourneerde artikelen terugbetalen, zodra wij de goederen ontvangen. U zal de verzendingskosten betalen om het product terug te sturen. Gepersonaliseerde producten vallen echter niet onder deze regeling.


8. Gegevens van de Klant

Door gebruik te maken van de e-shop van "BlaBla" stemt de Klant u in met het verzamelen van en het gebruik door "BlaBla" van bepaalde persoonlijke gegevens. Wij gebruiken uw gegevens enkel in het kader van ons klantenbeheer.
De door de Klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de bestanden van "BlaBla".
U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. U kan daarvoor steeds terecht bij de klantenservice van BlaBla via e-mail: info@blabla.be 


Indien u verdere vragen en/of opmerkingen heeft in verband met deze Algemene Voorwaarden, aarzel niet contact op te nemen met  info@blabla.be

Deze algemene voorwaarden werden door BlaBla opgemaakt. Het koiëren van deze Algemene Voorwaarden is niet toegestaan tenzij schriftelijk overeengekomen.